„Udostępnianie piśmiennictwa” to nowy program Instytutu Książki realizowany w 2014 roku w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020”. Celem programu jest nieodpłatne udostępnienie ważnych dzieł polskiego i światowego piśmiennictwa w możliwie najszerszym zakresie w celu upowszechniania czytelnictwa w Polsce.

Zgodnie z regulaminem programu „Udostępnianie piśmiennictwa” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowegow Małgorzata Omilanowska zatwierdziła listę dzieł przeznaczonych do objęcia programem, która powstała w wyniku prac Zespołu Sterującego. Lista zawiera ponad 130 tytułów zgłoszonych przez instytucje oraz osoby fizyczne.