Tydzień Otwartej Nauki – Open Access Week (OAW) – jest wydarzeniem globalnym. W tym roku przypada 8 edycja Tygodnia. Jego inicjatorem jest międzynarodowa organizacja SPARC. Zadaniem imprez organizowanych w ciągu takiego tygodnia jest promocja otwartego dostępu do nauki i edukacji, który staje się powoli normą w świecie. Tegoroczny temat przewodni tygodnia brzmi: ,,Generation Open” i będzie trwał od 20 do 26 października. Temat ten nawiązuje do zaangażowania studentów z całego świata w propagowanie otwartości w sieci.

Tydzień Otwartej Nauki to okazja dla wszystkich członków społeczności akademickiej Polski do podjęcia działań na rzecz współpracy ze studentami i włączenia ich w promocję otwartej nauki, uświadomienia im jak dużo mogą zrobić. Chodzi o to, żeby pokazywać młodym, że otwarcie zasobów leży w ich interesie i powinni o nie walczyć tam, gdzie jest to konieczne dla ich kształcenia i rozwoju. Idea otwartości jest bliska młodym, choć słabo przebija się do świadomości akademików i decydentów. Konsekwentne wspólne działania mogą zmienić ten stan rzeczy.

W tym roku warto wykorzystać fakt, że Komisja Europejska wyraźnie nakazuje w swoim programach takich jak Horyzont 2020 czy Erasmus+, by zasoby wytworzone w ramach grantów, za publiczne pieniądze, były powszechnie dostępne.

Uniwersytety, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje finansujące naukę, biblioteki i ośrodki analityczne wykorzystują czas TYGODNIA do pozyskiwania wsparcia dla idei otwartości oraz podejmowania trudnych debat o ekonomicznych, marketingowych, wizerunkowych korzyściach wynikających z zastosowania nowych modeli.

KOED oraz EBIB po raz kolejny zachęcają wszystkie instytucje w Polsce, nie tylko naukowe, do organizowania wydarzeń promoujących otwarte modele i przesyłania nam o nich informacji.

Możecie zorganizować dowolną imprezę, stacjonarną, zdalną, mały wykład, wywiad, nagranie w radio, rozrzucanie ulotek, wlepek, sesje posterowe, plakatowe, wydarzenia artystyczne – cokolwiek uważacie za interesujące. Podpowiedzi i przykłady można znaleźć na stronie oficjalnej TYGODNIA: http://www.openaccessweek.org/. Materiały i wzory do promocji OA znajdują się w zakładce DOWNLOADS – są na wolnych licencjach, można je pobierać, przetwarzać i wykorzystywać do swoich celów bez ograniczeń.

Koordynatorem OAW w Polsce jest Koalicja Otwartej Edukacji, w której od niedawna działa bardzo wiele instytucji naukowych takich jak: PAN, UMK, UAM, UW, AGH, Collegium Artium, Obywatele Nauki, Fundacja SocLab, centrum Cyfrowe, Fundacja KLIO, a ich przedstawiciele tworzą grupę ,,naukową”, która patronuje tegorocznemu TYGODNIOWI i doradza w zakresie promocji otwartej nauki w Polsce.

Bożena Bednarek-Michalska – działaczka EBIB, KOED, EIFL i SPARC – koordynuje prace TYGODNIA. Wspomagają ją inni przedstawiciele KOED. Imprezy można zgłaszać na adres: bozena.michalska@ebib.pl oraz bozena@umk.pl lub w formie komentarza do tego wpisu. Informację o Państwa imprezach i wydarzeniach będziemy publikowali w Internecie na stronach polskich organizacji KOED, EBIB, portalach naukowych (Platforma Otwartej Nauki, Uwolnij Naukę i innych) oraz międzynarodowych takich jak SPARC czy EIFL, by pokazać, że Polsce także bliska jest idea otwartości w nauce.

 TU JEST NASZA OFICJALNA STRONA OAW W POLSCE 2014