W związku z rozpoczęciem działania nowej perspektywy programowej Unii Europejskiej dla nauki “Horizon 2020” bibliotekarze powinni przygotować się do wsparcia swoich pracowników naukowych, którzy będą uczestniczyli w tym programie i zajdzie konieczność upowszechniania ich rezultatów badawczych w Internecie. Wymóg Unii stał się faktem.

KOED przygotowała dla bibliotekarzy podstawowe informacje na ten temat i będzie je nadal poszerzać.  Zachęcamy do ich przeglądania!