IBL PAN zaprasza na konferencję organizowaną przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS “Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality”, która odbędzie się online w dniach 2-4.11.2020. Celem konferencji OPERAS jest dyskusja o obecnym systemie komunikacji naukowej i jego przyszłości, w której naukowcy, decydenci, wydawcy, bibliotekarze oraz inni interesariusze, będą mogli podzielić się swoimi poglądami.

Warsztaty i panele podczas konferencji będą dotyczyły następujących zagadnień: 

  •  Jakie są potrzeby i wizje naukowców dotyczące infrastruktur, usług i polityk badawczych? 
  • Jaką rolę mogą odegrać otwarte infrastruktury we wspieraniu procesu przechodzenia na otwartość oraz w oferowaniu usług i narzędzi, których społeczność naprawdę potrzebuje?
  • Co utrudnia naukowcom zajmującym się naukami społecznymi i humanistycznymi przyjęcie otwartości jako domyślnej praktyki komunikacji naukowej?
  • Co jest potrzebne, aby inicjatywy i ramy prawne dotyczące otwartej nauki, takie jak Plan S i EOSC, zostały przyjęte przez społeczności zajmujące się naukami społecznymi i humanistycznymi?
  • Jaka jest przyszłość książek i modeli biznesowych w wydawnictwach naukowych?

 OPERAS buduje europejską infrastrukturę badawczą dla komunikacji naukowej w humanistyce i naukach społecznych. Polska jest jednym z krajów, które poparły wniosek OPERAS o umieszczenie projektu na europejskiej Mapie Drogową Infrastruktury Badawczej ESFRI.

Polskę w OPERAS reprezentuje Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, realizujący obecnie w ramach konsorcjum dwa granty europejskie: TRIPLE, OPERAS-P. Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracji znajduje się na stronie: https://www.operas2020.com.

Nadesłał: Mateusz Franczak, Specjalista ds. otwartej nauki, Centrum Humanistyki Cyfrowej Instytutu Badań Literackich PAN, http://chc.ibl.waw.pl/