Nasi koledzy z zagranicy, którzy z powodzeniem organizowali Open Access Week dzielą się z nami swoim doświadczeniem. Przygotowali webinarium, które możemy sobie teraz obejrzeć, być może natchnie nas ono nowymi pomysłami? W Tym roku podobnie, jak w latach poprzednich OAW będzie organizowany w drugiej połowie października 20-26.10.