24 września 2020 r. odbędzie się dyskusja panelowa na temat otwartej nauki w krajach Europy Wschodniej organizowana przez UNESCO w ramach konsultacji regionalnych. Podczas spotkania poruszony zostanie temat wpływu, jaki otwarta nauka wywiera na politykę, naukę i społeczeństwo. Konsultacje regionalne stanowią element pracy nad rekomendacjami UNESCO w zakresie otwartej nauki, które mają określić wspólne wartości i zasady oraz wskazać konkretne działania na rzecz otwartej nauki, z uwzględnieniem perspektyw różnych grup interesariuszy. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, wymagana jest jedynie rejestracja.