Komisja Europejska przygotowała ankietę dla tych, którzy gromadzą surowe dane badawcze:  Licensing of Open Data in EU Member States Open Data Survey   http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=licensing. Warto ją wypełnić.