Stowarzyszenie EBIB pozyskało w tym roku grant na upowszechnienie w Internecie na wolnych licencjach „Bibliografii polskiej Stanisława Lema: 1945-2000” opracowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1990-2003 przez członkinię Stowarzyszenia – a także wieloletnią redaktorkę czasopisma Biuletyn EBIB oraz serwisów EBIB – Bożenę Bednarek-Michalską. Autorka jest także założycielką i działaczką Koalicji Otwartej Edukacji, dla której uwalnianie prac naukowych do Internetu jest priorytetowe.

Grant przyznano w ramach programu „Kultura w sieci”, który ogłosiło Narodowe Centrum Kultury na początku tego roku. W ramach zaplanowanych zadań zostanie utworzony portal poświęcony bibliografii z informacjami o niej, o Stanisławie Lemie, naukowcach i publicystach, którzy się Lemem zajmowali oraz – co najważniejsze – z bazą danych zawierającą 2000 opisów bibliograficznych dotyczących twórczości Lema i opracowań o nim. „Bibliografia…” była opublikowana w Toruniu roku 2006 i znajduje się w katalogach naukowych kraju (pliki są do pobrania na wolnej licencji), ale jej forma upowszechniania na płycie CD jest anachroniczna tak, jak oprogramowanie, które jej towarzyszy. Wszystko zatem potrzebowało nowoczesnej formy technologicznej i otwartego łatwo dostępnego upowszechnienia w Internecie.

Grant będzie realizowany przez fachowców ze Stowarzyszenia EBIB, Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, gdzie bibliografia powstała. Redaktorem „Bibliografii…” był w roku 2005 Grzegorz Szturo, obecnie wicedyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Strona będzie funkcjonowała na serwerach Biblioteki Jagiellońskiej z tej racji, że Stanisław Lem był związany z Krakowem i część jego spuścizny tam się znajduje. Istnieje więc szansa – jak sądzi autorka bibliografii – zainteresowania tamtejszego środowiska naukowego rozwijaniem bibliografii w przyszłości.

Artykuł autorstwa Bożeny Bednarek-Michalskiej zawierający opis bibliografii znajduje się na stronach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.