Z końcem maja 2020 roku Narodowe Centrum Nauki wprowadziło politykę otwartego dostępu do wyników badań finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych. Nowe regulacje stanowią kontynuację działań podjętych przez koalicję instytucji finansujących badania naukowe, które przyjęły i wdrażają Plan S. Zgodnie z planem dostęp do wyników badań należy zapewnić natychmiast po publikacji, bez żadnego embarga czasowego i w modelu libre. Polityka dostępna jest na stronie Narodowego Centrum Nauki.