Międzynarodowy Tydzień Open Access 2014 odbędzie się w październiku. Koalicja SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) ogłosiła, że tematem przewodnim tegorocznego Międzynarodowego Tygodnia Open Access będzie Pokolenie Otwarte (ang. Generation Open). Temat ten podkreśli rolę studentów i początkujących naukowców jako propagatorów nadchodzących zmian, wprowadzanych poprzez działalność instytucjonalną i rządową, oraz jako ludzi odpowiedzialnych za przyszłość nauki, ponieważ to od nich będzie zależał ostateczny sukces ruchu Open Access. Temat ten pozwoli również zbadać, jaki jest wpływ zmian, które zaszły w działalności wydawnictw naukowych na naukowców i badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej.
Międzynarodowy Tydzień Open Access odbędzie się w dniach 20-26 października 2014 i dla społeczności akademickiej i naukowej będzie stanowił okazję do poszerzenia wiedzy o potencjalnych korzyściach płynących z Open Access, do podzielenia się swoim doświadczeniem oraz do wzbudzenia szerszego zainteresowania udziałem w propagowaniu ruchu Open Access jako nowej normy w działalności naukowo-badawczej.
Tydzień Open Access przeobraził się w wydarzenie celebrowane przez setki instytucji na wszystkich kontynentach świata – powiedziała Heather Joseph, dyrektor wykonawczy SARC. Tegoroczny temat przewodni pokazuje, jak ważne jest, aby przyszli naukowcy znaleźli się w centrum przemiany świata nauki w otwarty system komunikacji.
Temat „Pokolenie Otwarte” oznacza dla Międzynarodowego Tygodnia Open Access powrót do korzeni. Wydarzenie to, zapoczątkowane w 2007 roku jako Narodowy Dzień Działalności na Rzecz Open Access (ang. National Day of Action for Open Access),  było pierwotnie partnerskim porozumieniem pomiędzy SPARC i studentami, którzy organizowali lokalne przedsięwzięcia na kilku uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Od tamtej pory zarówno zaangażowanie studenckie w Open Access, jak i sam Tydzień Open Access rozrastały się w postępie geometrycznym.
Liczba studenckich organizacji członkowskich w studenckim programie SPARC, The Right to Research Coalition (Koalicja Prawo do Badań), wzrosła do 75. Organizacje te reprezentują łącznie prawie siedem milionów studentów zponad 100 krajów na całym świecie. Energia, kreatywność i pasja młodego pokolenia, czyli cechy, które w 2007 roku doprowadziły do powstania Narodowego Dnia Działalności na Rzecz Open Access, ujawniają się i dzisiaj w takich projektach jak Open Access Button (Przycisk Open Access). Projekt ten to stworzone przez studentów narzędzie, ułatwiające znalezienie darmowych wersji płatnych artykułów.
SPARC zachęca propagatorów otwartego dostępu na całym świecie, aby wykorzystali ten tydzień jako okazję do wzbudzenia świadomości o Open Access i do nawiązania z kolejnym pokoleniem dialogu na temat procesu kształtowania systemu komunikacji w świecie nauki, jaki następne generacje odziedziczą.
W poniedziałek 19 maja o godz. 14.30 (2.30pm EDT/7.30pm BST) SPARC przeprowadzi pilotażowy webcast, który ma za zadanie wspomóc propagatorów w organizowaniu  wydarzeń Tygodnia Open Access. Webcast będzie zawierał porady ekspertów, którzy z powodzeniem zorganizowali podobne wydarzenia podczas poprzednich edycji. Więcej informacji oraz link do formularza rejestracyjnego można znaleźć pod adresem:
http://www.sparc.arl.org/initiatives/openaccessweek/2014/kickoffwebcast