Zapraszamy uczelnie, instytucje naukowe, instytucje rządowe oraz organizacje pozarządowe do publikowania swoich zasobów dydaktycznych na platformie edukacyjnej NAVOICA na wolnych licencjach Creative Commons.

NAVOICA powstała w ramach projektu „Polski MOOC” i ma charakter niekomercyjny. Właścicielem platformy jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy stworzył, rozwija i utrzymuje platformę pod względem technologicznym. Operatorem merytorycznym jest Fundacja Młodej Nauki.

Z uwagi na epidemię spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 wzrosło zapotrzebowanie na kształcenie online. Dostrzegamy w tej sytuacji potrzebę szerszego rozpropagowania wśród polskiego społeczeństwa koncepcji otwartego dostępu do wiedzy. Dlatego też chcielibyśmy zachęcić placówki edukacyjne i naukowe do dzielenia się ze społeczeństwem swoimi zasobami dydaktycznymi poprzez platformę edukacyjną NAVOICA i udostępnienia otwartych kursów w formule MOOC (massive open online course). Platforma jest rekomendowana przez Ministra w najnowszym komunikacie związanym ze zdalnym nauczaniem w okresie pandemii.

Wierzymy, że zaproponowany przez nas kierunek współdziałania przyczyni się do rozpowszechnienia polskiego dorobku naukowego, wymiany doświadczeń między uczelniami oraz pozytywnie wpłynie na proces kształcenia.

Więcej o platformie: http://navoica.pl

Wszelkie zapytania ws. działania platformy, udostępnienia kursów prosimy kierować na adres e-mail: navoica@opi.org.pl