Co to jest Navoica? Mało kto o niej słyszał. Jak informuje na swoich stronach Fundacja Młodej Nauki ma to być „polski MOOC – systemowe rozwiązaniem tworzącym sieć współpracy uczelni i innych uznanych podmiotów kształcących na odległość. Głównym założeniem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej platformy kształcenia, zapewniającej bogatą ofertę wirtualnych kursów dla różnego typu grup społecznych oraz skupiającej różne środowiska: uczelnie, instytucje naukowe, biznes czy organizacje pozarządowe. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.” Pod projektem podpisały się także KRASP i OPI. Projekt tworzony jest od 2018 roku, ale kursów jest na nim bardzo mało (6) i nie był szczególnie promowany w środowisku naukowym, bowiem mało kto go zna. Znaczenie więcej posiadają niektóre polskie uczelnie takie jak AGH na swojej platformie e-learningowej Open AGH. 

Navojka jest już przygotowana do tego, by włączać nowe kursy, potrzebna jest tylko dobra wola ich właścicieli. Ci, którzy chcą się dołączyć mogą pisać do OPI: navoica@opi.org.pl. Koalicja Otwartej Edukacji zachęca do włączenia się w ten projekt na zasadzie otwartego upowszechniania kursów e-learningowych.

Ministerstwo przygotowało rekomendacje, które mają pomóc w kształceniu zdalnym, ale lista zasobów edukacyjnych nie jest bogata. Byłoby dobrze ją wzmocnić poważnymi zasobami światowymi, które od dawna istnieją i są otwarte dla wszystkich, bo polskich mamy bardzo mało, nigdy poważnie nie były u nas dofinansowywane. Cenne jest to, że MNiSW zaleca i promuje zasoby otwarte dostępne na wolnych licencjach.