Dostępne są już trzy broszury informacyjne przygotowane w ramach projektu ICM UW „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”: „Prawne aspekty otwierania danych badawczych – poradnik”, „Selekcja i przygotowanie danych badawczych do udostępnienia” oraz „Jak korzystać z zasobów w repozytoriach danych”. Broszury kierowane są do naukowców i mają charakter poradników, które w przystępny sposób przybliżają różne aspekty zarządzania danymi badawczymi i udostępniania ich w sposób otwarty, zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami FAIR.