Ponad 60 organizacji badawczych i wydawców czasopism naukowych z całego świata zgodziło się na natychmiastowe i bezpłatne udostępnianie wyników badań nad koronawirusem SARS-Cov-2. Porozumienie zostało zainicjowane przez Wellcome Trust w reakcji na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa, uznanego za zagrożenie dla zdrowia publicznego na całym świecie. Naukowcy dzielą się wynikami badań z niespotykaną dotąd prędkością, korzystając m.in. z otwartych repozytoriów danych badawczych i serwisów służących do udostępniania preprintów. Jak zauważa Kelly Crowe w artykule dla Canadian Broadcasting Centre nadzwyczajne działania podejmowane w sytuacji zagrożenia skłaniają do refleksji nad tym, jak zazwyczaj wygląda komunikacja naukowa.