Narodowe Centrum Nauki wprowadziło w tym roku wymóg sporządzania Planu Zarządzania Danymi badawczymi (PZD) przy składaniu wniosków grantowych do niektórych programów.

„Rada NCN w porozumieniu z dyrekcją Centrum, w związku z planowanym wprowadzeniem przez NCN polityki otwartego dostępu do danych wytworzonych lub wykorzystywanych w ramach realizacji projektów finansowanych przez NCN, zdecydowała się na wprowadzenie w konkursach MAESTRO i SONATA BIS po raz pierwszy obowiązku załączania do wniosków informacji dotyczących planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego. Plan zarządzania danymi będzie oceniany przez Zespół Ekspertów, zarówno na etapie oceny wniosku, jak i raportu końcowego z realizacji projektu badawczego.” – informacja z kwietnia 2019 roku, patrz strona NCN.

Niektóre Biblioteki Uniwersyteckie opracowały już dla swoich pracowników informację, jak takie plany sporządzać. Warto w bibliotekach pytać o pomoc w tym zakresie, ponieważ bibliotekarze akademiccy zdobywają od lat wiedzę w zakresie modeli otwartych (open access) upowszechniania wiedzy w Internecie i mają odpowiednie kompetencje.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu przeprowadziła szkolenia i przygotowała wstępne informacje dla swoich pracowników, zawierają one także gotowe wzorce planów. Zapraszam do przejrzenia tych stron.