ICM UW rozpoczął cykl szkoleń o otwartych danych. Cykl jest częścią projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”, który rozpoczął się 1 sierpnia 2018 roku, ma na celu poprawę dostępności zasobów nauki dzięki ich udostępnieniu w repozytoriach otwartych danych badawczych, a także poprawę jakości udostępnianych danych i metadanych oraz ułatwienie ich lepszego wykorzystania. Będzie to możliwe dzięki utworzeniu i uruchomieniu trzech repozytoriów: repozytorium ogólnego przeznaczenia oraz dwóch repozytoriów dziedzinowych, przeznaczonych dla danych społecznych i danych krystalograficznych. W rezultacie zostanie udostępnionych ponad 600 zbiorów danych (400 zbiorów danych społecznych, 200 zbiorów danych krystalograficznych oraz co najmniej 20 innych zbiorów danych badawczych). W przyszłości, w oparciu o opracowane w ramach projektu oprogramowanie, dużo łatwiejsze będzie również tworzenie kolejnych repozytoriów dziedzinowych.

Więcej na stronie projektu