Na początku tego miesiąca The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) Koalicja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Usług Otwartej Nauki otrzymała ponad 300 000 euro od kanadyjskiej sieci badawczej (CRKN). Dzięki temu łączna kwota zebranych funduszy na wsparcie usług SHERPA/RoMEO i DOAJ w ciągu najbliższych trzech lat będzie wynosiła razem 1,5 miliona euro. Finansowanie wsparło ponad 30 członków instytucjonalnych CRKN.

Do tej pory dobrowolne finansowanie spoczywało na ponad 200 różnych instytucjach z całego świata, w tym instytutach badawczych, uniwersytetach i ich bibliotekach.