Zarówno Parlament Europejski jak i Komisja Europejska potwierdziły wolę współpracy w zakresie otwartej nauki w następnym programie finansowym dla nauki europejskiej. SPARC EUROPE w komunikacie z początku maja zatytułowanym: Open Science essential for new Horizon Europe funding programme – potwierdza ten fakt.