SPARC EUROPE analizuje jak nowa dyrektywa autorsko-prawna UE wpłynie na otwartość w nauce. Przejrzyj wpis A new Copyright Legislation for Europe. How will this impact Open Access?