W 2018 roku Centrum Cyfrowe zorganizowało pierwszą edycję Spółdzielni Otwartej Edukacji – SpołEd. Skupili się na pracy z nauczycielami i nauczycielkami matematyki, którzy w zespołach, przy wsparciu mentorów i specjalistów z różnych dziedzin (metody projektowe, user experience, dostępność, prawo autorskie, programowanie, środowiska internetowe, nauki humanistyczne) stworzyli wzorcowe otwarte zasoby edukacyjne (scenariusze, materiały, filmy). Efekty tych działań można zobaczyć tutaj: https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/zasoby/spoled-matematyka/  Doświadczenia zebrane podczas współpracy z nauczycielami matematyki wykorzystano przy tworzeniu otwartego kursu internetowego – Otwarta Edukacja w praktyce https://spoledkurs.centrumcyfrowe.pl/. Jego celem jest przede wszystkim wprowadzenie w tematykę otwartej edukacji, pokazanie korzyści płynących z współpracy, wykorzystania nowoczesnych technologii i metod pracy nad materiałami