W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie europejskiej sieci bibliotekarzy zajmujących się otwartą edukacją: European Open Education Librarian Network. Uczestnicy z Niemiec, Grecji, Włoch, Polski, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii spotkali się, aby przedyskutować szereg kluczowych celów i zadań, w tym przede wszystkim, w jaki sposób biblioteki mogą współpracować z nauczycielami, aby edukacja stała się rzeczywiście otwarta.

Spotkania online będą się odbywać raz na sześć tygodni w celu zajęcia się wspólnymi tematami interesującymi sieć. Ponadto członkowie będą zachęcani do dzielenia się pytaniami, zasobami i innymi informacjami w trybie online za pośrednictwem listy mailingowej, która zostanie wkrótce zrobiona. Aby dołączyć do sieci lub zadać powiązane pytania, wyślij e-mail na adres oer@sparceurope.org.