MNiSW przyznało Stowarzyszeniu EBIB środki finansowe na rok 2018 w wysokości: 65 690 zł na 2 zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę:

1) Otwieramy naukę – udział Polski w międzynarodowych obchodach Open Access Week – w wysokości: 28 490 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych). Zadanie koordynuje Bożena Bednarek-Michalska i Iwona Sójkowska.

2) Upowszechnianie wiedzy o archiwizacji Webu i metodach korzystania z historycznych zasobów WWW w instytucjach publicznych i sektorze NGO – w wysokości: 37 200 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych). Zadanie koordynuje Bożena Bednarek-Michalska i Marcin Wilkowski.

O środki te staraliśmy jako działacze KOED i razem z nimi będą te zadania realizowane.