Na stronach MNiSW ukazał się raport podsumowujący polskie działania i politykę OA w latach 2015-2017. Zob. raport: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego . Ciekawy jest załącznik, który pokazuje w sposób przejrzysty dane na schematach.