W ramach działalności konsorcjum CESSDA ERIC (the Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium) powstał przewodnik „Expert tour guide on Data Management” – dzięki któremu możesz się uczyć jak zorganizować archiwum otwartych danych.