W dniach 22-24 maja 2018 r. w Paryżu w Lasku Vincennes odbędzie się coroczna konferencja DARIAH-EU. DARIAHEU jest paneuropejską infrastrukturą wspierającą humanistów wykorzystujących w swych badaniach metody obliczeniowe. Każda edycja konferencji poświęcona jest jednemu tematowi. W tym roku tym tematem jest otwarta nauka. Zaproszenie przyjęli Jon Tennant i Teresa Scassa, którzy wygłoszą wykłady wprowadzające o otwartej nauce jako dobrej nauce oraz prawnym i etycznym aspektom otwartości. Obradom towarzyszyć będą warsztaty, m.in. poświęcone narzędziom do otwartego licencjonowania i otwartemu recenzowaniu.

Rejestracja uczestnictwa będzie możliwa od 28 lutego 2018.