Amerykańska organizacja SPARC opublikowała przewodnik dla polityków stanowych w USA (OER State Policy Playbook) na temat wprowadzania zmian prawnych wspierających powstawanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych, głównie podręczników dla studentów. W USA zrobiono badania na temat kosztów, jakie ponoszą studenci na zakup podręczników. Okazało się, że ceny rosną bardzo szybko i coraz mniej studentów stać na to, by kupić sobie podręcznik akademicki.  Organizacja SPARC została wsparta w tej akcji przez Creative Commons, która wydała przewodnik OER State Legislative Guide pokazujący obecny stan prawny związany z OER w różnych stanach Ameryki.