Przez ostatnie 6 miesięcy zaszły w Europie zmiany związane z budowaniem otwartej nauki. Przygotowano w związku z tym analizę, która je pokazuje: Analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe. Analizę opracowano w the Digital Curation Centre (DCC).