OpenAIRE rozpoczął cykl webinariów przeznaczonych dla menedżerów repozytoriów. Cykl rozpoczął się w listopadzie, a koniec planowany jest w połowie 2018 r.