Ministerstwo Cyfryzacji będzie realizowało  projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, który ma na celu stworzenie systemowych rozwiązań poprawiających dostępność i jakość danych publicznych oraz zwiększających możliwości ich ponownego wykorzystywania. Kwota dofinansowania opiewa na sumę 23 570 025,35 PLN. Projekt będzie realizowany do 31 maja 2020 r.