Opinie naukowców na temat publikowania na zasadach open access w świetle badań realizowanych w ramach projektu Study of Open Access Publishing (SOAP) – to artykuł Marzeny Marcinek z 2011 roku.