W dniu 21 czerwca 2017 r. Komisja Europejska ustanowiła nową grupę ekspertów wysokiego szczebla European Open Science Cloud. Jej misją jest doradzanie Komisji w sprawie środków niezbędnych do wdrożenia europejskiej chmury naukowej. Nowa grupa, której przewodniczy Silvana Muscella, składa się z dziesięciu ekspertów z różnych krajów europejskich i dwóch państw trzecich (Australia i USA). Razem uzupełniają się w kluczowych aspektach w zakresie tworzenia chmury danych naukowych, w tym normalizacji, certyfikacji, zamówień, dostarczania usług stowarzyszonych, modeli biznesowych, zarządzania.