Komisja Europejska opublikowała raport na temat bezpłatnych, cyfrowych możliwości kształcenia migrantów i uchodźców. W tym artykule przedstawiono siedem głównych wyników badania. Raport jest szczególnie interesujący dla edukatorów, dostawców inicjatyw szkoleniowych i decydentów politycznych. Raport opiera się o źródła open access.