W grudniu tego roku SPARC Europe opracowało raport zatytułowany “Mapping Open Science and Open Scholarship in Europe“, w którym możemy znaleźć informacje o instytucjach działających na rzecz otwierania zasobów nauki i ich inicjatywy.