W grudniu tego roku SPARC Europe opracowało raport zatytułowany „Mapping Open Science and Open Scholarship in Europe„, w którym możemy znaleźć informacje o instytucjach działających na rzecz otwierania zasobów nauki i ich inicjatywy.