W związku z organizowanym w przyszłym roku w Ljubljanie (18-20 September 2017 in Ljubljana, Slovenia) drugim kongresem UNESCO na temat OZE (w trakcie pierwszego została przyjęta Deklaracja Paryska, stanowiąca istotny dokument dotyczący otwartej edukacji) padła propozycja ze strony organizatorów, by przygotować ankietę na temat tego, jak rozwijają się zasoby OER w poszczególnych krajach.
Zachęcam Państwa do jej wypełnienia: http://fluidsurveys.com/s/rcoer-stakeholdersurvey/.
Strona kongresu w przygotowaniu: http://www.oercongress.org.