Na stronie ministerstwa pojawiła się już informacja nt. otwartego dostępu: http://www.nauka.gov.pl/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych/
Opublikowana informacja dotyczy przyjętych „Kierunków”, zawiera też załączniki, m. in. poradnik i wzór instytucjonalnej polityki, który może być przydatny wielu instytucjom naukowym.  Wzór został przygotowany na szkoleniach dla instytucji naukowych, które prowadził ICM UW na zlecenie MNiSW.