W lutym 2016 powstał w Komisji Europejskiej raport NPR Report, który pokazuje, jak realizowane są w krajach członkowskich  rekomendacje Komisji  z lipca 2012 roku. Raport jest przeglądem osiągnięć w zakresie otwierania zasobów nauki i ich zabezpieczenia.