W przeładowanej informacjami rzeczywistości automatycznie wychwytuje się komunikaty w postaci wizualnej. Jest to proces jak najbardziej naturalny, ponieważ tak działa ludzki system percepcji. Uwagę ludzi przyciągają szczególnie fantazyjnie wymodelowane, subtelnie zabarwione, złożone oraz abstrakcyjne formy graficzne a tak wyglądają wizualizacje tworzone za pomocą grafów, które są od ponad dekady wykorzystywane do przedstawienia skomplikowanych zjawisk i procesów przebiegających w rzeczywistości.

Slajd piatyW opracowaniu Osińskiej sporo uwagi poświęca się historycznemu tłu, jak w czasie ewoluowały znane, współczesne formy wizualne. Autorka zadaje pytanie dlaczego jedne infografiki są bardziej zrozumiałe i atrakcyjne dla odbiorcy, niż inne? Na to pytanie odpowiada rozdział poświęcony percepcji wizualnej. Ważne miejsce w książce zajmuje aspekt naukoznawczy Infovis. Autorka nakreśliła metodologiczne ramy wizualizacji informacji jako dyscypliny badawczej, jej cele i problematykę badań, zwracając uwagę na rosnące zapotrzebowanie na nowe umiejętności i kompetencje w tym zakresie. Ostatni rozdział jest uwieńczeniem ważnej problematyki naukometrii wizualnej i wprowadza do tematu mapowania nauki od historycznego przeglądu map nauki, przez technologie mapowania nauki, po analizę sieci społecznych.

Poza tekstem autorka stworzyła równoważne do omawianych treści infografiki. Są to mapa treści, abstrakty graficzne do każdego rozdziału oraz chronografia nazwisk na osi czasu (w indeksie). Zgodnie z tytułem książki, odpowiedź na pytanie „o czym jest ta książka” powinna być zaprezentowana graficznie. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla badaczy interesujących się wizualizacją informacji oraz praktyków, reprezentantów każdej dziedziny naukowej, specjalizujących w technikach Infovis. Z pewnością skorzystają z niej również osoby wrażliwe na piękno infografiki lub nowicjusze, poszukujący wydajnych sposobów prezentacji dużych zbiorów danych, skuteczna i wielowątkowa analiza których nie jest możliwa bez zastosowania wizualizacji. Pocieszającym jest przebijające się w opracowaniu przesłanie, iż zaawansowane metody wizualizacji informacji przygotowały społeczeństwo do ery big data.

Więcej o książce na stronie http://wizualizacjainformacji.pl/studium/.