Czasopismo Science opublikowało artykuł Johna Bohannona Who’s downloading pirated papers? Everyone na temat portalu Sci-Hub, który w sposób nielegalny daje dostęp do milionów prac naukowych chronionych prawem autorskim i często należących do wielkich wydawców. Portal założyła studentka z Kazachstanu Alexandra Elbakyan, której Elsevier wytoczył proces i która się ukrywa, bo grozi jej surowa kara za takie piractwo. Dlaczego to robi? Warto poczytać.