To zapraszamy do wypełnienia naszej ankiety. Na stronie KOED pojawiła się przygotowana przez Karolinę Grodecką ankieta nt. doświadczeń z wykorzystania tej strony. Jej wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut, natomiast zebrane wyniki będą pomocne w planowaniu przyszłej strategii komunikacyjnej KOED. Zachęcamy chętnych do jej wypełnienia.