Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyjął „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Dokument prezentuje założenia polityki otwartego dostępu oraz zalecenia dotyczące wprowadzania otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych przez podmioty finansujące badania (NCN, NCBR, MNiSW), jednostki naukowe, uczelnie i wydawców. Stało się tak zgodnie z Zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 17 lipca 2012 w sprawie dostępu do informacji naukowej i jej ochrony, która  zachęcała kraje członkowskie do przygotowania polityki krajowej. Najważniejszym celem tej polityki jest dążenie do upowszechniania publikacji i treści naukowych powstałych w wyniku badań finansowanych ze środków publicznych. Mamy nadzieję, że te miękkie zalecenia zachęcą polskie instytucje naukowe do bardziej zdecydowanego działania w tym zakresie. KOED będzie nadal pracował nad rozwojem otwartej nauki w Polsce i doradzał wszystkim zainteresowanym, jak wdrażać nowe modele w praktyce.