I codziennie przybywają nowe, już mamy rekord. W poprzednich latach przybywało nam imprez, ale ten rok pokazuje, że coraz to nowe ośrodki dołączają do tych, co już tradycyjnie organizowały poprzednie edycje. Jest dobrze!