Platforma Otwartej Nauki uruchomiła nowy serwis dla naukowców – Repozytorium Otwartych Danych RepOD.  Służy ono do otwartego udostępniania wszystkich typów danych naukowych – takich, które zostały wytworzone, zebrane lub opisane na potrzeby działalności badawczej.

Jest to serwis bezpłatny, przeznaczony dla wszystkich polskich naukowców, ze wszystkich dziedzin nauki. RepOD jest przeznaczony dla tzw. małych danych, powstających w pracach badawczych prowadzonych przez pojedynczych naukowców lub niewielkie zespoły naukowe. Umożliwia dzielenie się takimi danymi, dla których nie ma obecnie wyspecjalizowanych repozytoriów dziedzinowych czy tematycznych. Można w nim udostępniać zarówno dane już wykorzystane w publikacjach naukowych, jak i niepublikowane, surowe albo przetworzone – te decyzje należą do twórców danych. Każdy zbiór danych umieszczony w RepOD otrzymuje numer DOI (digital object identifier), dzięki czemu może być jednoznacznie cytowany w pracach naukowych. RepOD zapewnia także bezpieczną, długoterminową archiwizację.

Otwarte udostępnianie danych jest coraz powszechniejsze w świecie naukowym. Udostępnienia danych wykorzystanych w opublikowanych artykułach wymaga bardzo wiele czasopism naukowych, w wielu krajach też instytucje finansujące naukę wymagają otwartego udostępniania danych uzyskanych w trakcie finansowanych badań. Także Komisja Europejska zaleca, by dane badawcze pochodzące ze wszystkich projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020 były udostępniane w repozytoriach danych, a wybrane obszary programu objęła Pilotażem Otwartych Danych, w ramach którego udostępnianie danych stało się obowiązkiem.

Umieszczenie danych w repozytorium ułatwia ich ponowne wykorzystanie, zarówno przez samych twórców (dzięki temu, że dane są prawidłowo opisane), jak i przez innych zainteresowanych. Dzielenie się danymi badawczymi poprawia jakość i efektywność nauki. Badania naukowe posuwają się naprzód szybciej, jest mniej konkurencji a więcej współpracy. Dostępność danych dla badaczy z innych dziedzin nauki i osób spoza środowiska akademickiego daje szanse na ich nowatorskie wykorzystanie. Dzięki otwartym danym łatwiej też sprawdzić, że opublikowane prace opierają się na powtarzalnych wynikach, łatwiej walczyć z oszustwami i nierzetelnością naukową.