W imieniu organizatorów, Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica w Krakowie oraz  Open Education Consortium,  zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji Open Education Global, która odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia 2016 w murach Akademii Górniczo-Hutniczej.

Convergence Through Collaboration to temat przewodni tegorocznej konferencji, której celem jest zintegrowanie międzynarodowego środowiska osób zajmujących się otwartością w aspekcie otwartych zasobów edukacyjnych (Open Educational Resources), otwartego dostępu (Open Access) i otwartych narzędzi (Open Source). Konferencja to przestrzeń do wymiany doświadczeń, promocji otwartości i dobrych praktyk oraz dyskusji nad kształtem strategii i polityk związanych z otwartymi zasobami i otwartym dostępem.

Istotną częścią wydarzenia będzie panel Open Up Poland otwierający konferencję w dniu 12 kwietnia, podczas którego planowane jest zaprezentowanie osiągnięć Polski w dziedzinie otwartości. Do 16 listopada 2015 roku należy składać propozycję artykułów, plakatów, paneli dyskusyjnych i warsztatów. Artykuły będą wydane w materiałach konferencyjnych, a wybrane prace zostaną opublikowane w Open Praxis, otwartym recenzowanym czasopiśmie naukowym.

Dla uczestników z Polski zostały wynegocjowane preferencyjne warunki uczestnictwa: pełna opłata konferencyjna wynosi 230 euro, opłata za jednodniowy udział w pierwszym dniu konferencji (12.04.2016 r.) wynosi 120 euro. Szczegóły dotyczące organizacji, formatu nadsyłanych wystąpień i programu dostępne są na stronie http://conference.oeconsortium.org/2016/. 

Nadesłał: Jan Kusiak, Centrum e-Learningu, Akademia Górniczo-Hutnicza, im. St. Staszica w Krakowie