21 września odbyła się w Warszawie konferencja “Otwieramy polską naukę” zorganizowana przez MNiSW. Pierwsza połowa wydarzenia poświęcona była Horyzontowi 2020, a druga otwartości w polskiej nauce. Program można prześledzić na stronie:
https://www.nauka.gov.pl/otwarta-nauka/agenda-spotkan-21-i-22-wrzesnia-2015-r.html. Dzięki połączeniu tych dwóch tematów, organizatorom udało się przyciągnąć spore audytorium, ponieważ na konferencję zarejestrowało się około 250 osób.
W II części konferencji poświęconej otwartej nauce wstęp wygłosił minister prof. dr hab. Włodzisław Duch, który opowiadał o dystrybucji treści naukowych, zarówno otwartych, jak i licencjonowanych, wymienił szereg polskich inicjatyw, w tym także realizowanych przez KOED (np. serwis Uwolnij Naukę), jak i przez członków KOED i inne instytucje. Pokazał dynamikę rozwoju modeli OA w Polsce i na świecie.

Następnie wystąpienie miała Bożena Bednarek-Michalska (KOED, EBIB, UMK), która prezentowała efekty pracy ministerialnego zespołu doradczego ds. wdrożenia otwartego dostępu. Podsumowanie prac poprzedziła wstępem na temat otwartości w Polsce i na świecie, pokazując czym umotywowana jest potrzeba zmian w polskim systemie nauki. Zakończyła komentarzem, że ze względu na różnice zdań, praca w zespole była bardzo trudna i udało się wypracować jedynie ogólnych zaleceń, które mogą stanowić pierwszy krok w stronę otwartości.

W kolejnej części wstąpili młodzi polscy naukowcy, którzy mówiąc o sensie otwierania danych badawczych pokazywali świetne światowe przykłady z obszarów neurologii, neuroinformatyki, bioinformatyki, teledetekcji.  Mówili o tym, jak korzystają z otwartych danych, jak współpracują z instytucjami świata i jak sami współtworzą takie zasoby. Konferencja zakończyła się ciekawą i dość długą dyskusją o open access w Polsce.