ELIXIR (European Life Sciences Infrastructure for Biological Information) to projekt koordynujący łączenie wszystkich danych badawczych z nauk przyrodniczych, które generowane są w europejskich ośrodkach badawczych z The European Bioinformatics Institute. Do tej pory z tej bazy skorzystano 110 milionów razy. Czy polskie ośrodki naukowe dołączą do tej wymiany?

 

O ile w dyskusji o korzyściach płynących z nauk humanistycznych i społecznych niełatwo pokazać bezpośrednie efekty, jakie badania w ich zakresie wywierają na codzienne życie, o tyle argumenty o przydatności nauk przyrodniczych odnoszą się do niekończących się statystyk i danych (to z pewnością jeden z problemów łączących się z dzisiejszym niedocenianiem humanistyki jako tej, w której nie da się wszystkiego obliczyć i udowodnić). Wolny dostęp do przyrodniczych danych badawczych sprzyja chociażby lepszemu zrozumieniu genomów roślin, co pozwala zidentyfikować gatunki odporne na suszę, sól czy szkodniki. Pomocny byłby również w poznaniu wzorów genów aktywnych w różnych rodzajach raka lub śledzeniu drogi przenoszenia się chorób (takich jak na przykład gronkowiec złocisty oporny na metycylinę) poprzez wykrycie niewielkich zmian w sekwencjach DNA.

 

 

Powyższe przykłady mogą brzmieć abstrakcyjnie dla przyrodniczego laika, ale korzyści z udostępniania takich danych bywają bardziej pragmatyczne. Badania w naukach przyrodniczych opierają się na ogromnych zbiorach informacji. Ich generowanie jest nie tylko kosztowne, ale również czasochłonne. Ponowne wykorzystanie danych oszczędza czas i skutkuje szybszymi zmianami w nauce, często bezpośrednio wpływającymi na nasze życie.

Dodatkowo magazynowane w tym projekcie dane zostały zgromadzone dzięki pieniądzom publicznym. Każde badanie opierające się na wygenerowanych już danych jest finansową korzyścią dla wszystkich europejskich podatników.
ELIXIR Hub and Nodes model

Choć Polska nie jest członkiem ELIXIR* (tak jak i wielu innych infrastruktur badawczych ESFRI), to polscy badacze mają dostęp do infrastruktury ELIXIR. Jest otwarta i wolna dla wszystkich. Zatem – do dzieła!

 

Dowiedz się więcej wchodząc na stronę internetową projektu.

 

*Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie ma zostać polskim ośrodkiem projektu ELIXIR. To przedsięwzięcie umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej jest w fazie przygotowawczej.

Projekt prezentował Andrew Smith podczas konferencji „Open Access to Research Data as a Driver for Open Science” w Atenach (15-16.01.2015), w której Biblioteka Otwartej Nauki miała przyjemność uczestniczyć. Prezentację można obejrzeć lub posłuchać.

Konferencja była podsumowaniem projektu RECODE i wypracowanych w jego trakcie rekomendacji dla grantodawców, instytucji badawczych, menadżerów danych oraz wydawców związanych z otwartością danych badawczych.