okladka_przewodnik_nowa-kopia-21Przewodnik po otwartej nauce (Hofmokl, Tarkowski, Bednarek-Michalska i in. 2009)  powstał w ramach projektu Otwórz książkę, dzięki współpracy Inetrdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego UW i Creative Commons Polska. Prezentuje szeroki zakres informacji o modelu open access oraz praktycznych sposobach jego wdrażania na uczelniach i w wydawnictwach.

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja_bon_okladka2Wolne licencje w nauce. Instrukcja. (red. Grabowska, Śliwowski i in. 2013) Publikacja przybliża to, czym jest otwarty dostęp oraz wolne licencje. Autorzy w przystępny sposób starają się wytłumaczyć, dlaczego wdrażanie otwartego dostępu w pracy naukowej jest pożyteczne i ważne. Bardzo dobrym krokiem jest pójście w stronę „poradnikową”. Zatem otrzymujemy tutaj konkretne wskazówki, a nie tylko suchy materiał prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

grodecka

Udane projekty open access w Polsce : studia przypadków (Grodecka 2013)

Analiza kalendarium Open Access pokazuje, że ostatnie trzy lata (2010‑2013) były czasem intensywnych działań na rzecz rozwoju otwartej nauki w Polsce. Środowiska naukowe, biblioteczne, rządowe i pozarządowe zintensyfikowały swoje prace w kierunku wspierania rozwoju i upowszechniania darmowego dostępu do wyników badań i publikacji naukowych.

 

 

 

 

 

 

 

szczesny

Otwarta nauka, czyli dobre praktyki uczonych (Szczęsny 2013)

Autor przestawił ideę open access i nowe modele publikowania naukowe, związane z tym korzyści i problemy.  Krok po kroku prowadzi czytelnika przez praktyczne aspekty zarówno prawne, jak i technologiczne publikowania otwartego w Internecie.

 

 

 

 

 

 

 

 

bednarek-michalskaModele biznesowe otwartego publikowania naukowego. Informator dla polskich wydawców uczelnianych (Bednarek – Michalska 2013)

Broszura omawia nowe modele biznesowe otwartego publikowania naukowego, jakie pojawiły się na świecie. Jej celem jest dostarczenie nowej wiedzy na temt tego, jak wykorzystać narzędzia i metody, które pozwajają się przystosować wydawcom do nowych zjawisk w świecie komunikacji naukowej.

 

 

 

 

 

 

 

kulczycki_otwarte_czasopisma Otwarte czasopisma. Zakładnie czasospim naukowych oraz transformacja czasopism zamkniętych (Kulczycki 2013)

Autor wprowadza redaktorów czasopism naukowych w pojęcia związane z nowymi otwartymi modelami publikowania naukowego „open access” i krok po kroku wyjaśnia jak zakładać czasopismo otwarte lub transformować tradycyjne  do takiego modelu.

Celem broszury jest pomoc redaktorom, którzy chcieliby zmienić dotychczasową formę publikowania naukowego na nową elkrtoniczną dostępną w Internecie.

 

 

 

 

 

siewiczOtwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne (Siewicz 2012)

Wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące badania naukowe