portret2Bożena Bednarek-Michalska – mgr kustosz dyplomowany, specjalista informacji w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest ekspertem i autorką wielu artykułów z zakresu informacji naukowej, Internetu, open access, otwartej nauki i edukacji, bibliotek cyfrowych, oceny jakości informacji elektronicznej, e-edukacji, nowych technologii związanych z pracą bibliotekarzy oraz otwartym modelem komunikacji naukowej. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie i organizuje konferencje związane z technologiami informacyjnymi. Działa na rzecz otwartej nauki. Współpracuje w projektach krajowych i międzynarodowych jest członkiem polskich i międzynarodowych organizacji bibliotekarskich: EBIB, SBP, KOED, EIFL i SPARC. Jest współtwórczynią i redaktorem naczelnym czasopisma open access dla bibliotekarzy zatytułowanego Biuletyn EBIB oraz Wydawnictw Zwartych Stowarzyszenia EBIB. Pracuje także jako ekspert dla MNiSW oraz MKiDN.

mail: bozena@umk.pl

Alek Tarkowski – doktor socjologii, dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska, organizacji tworzącej narzędzia i metodologie wykorzystania technologii cyfrowych na rzecz zaangażowania społecznego. Kieruje projektami dotyczącymi reformy prawa i polityk publicznych (policy)Współzałożyciel i koordynator projektu Creative Commons Polska, w latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, współtwórca projektu „Kultura 2.0″. Od 10 lat zajmuje się badaniem społecznych i kulturowych aspektów mediów cyfrowych, a od ponad 5 lat popularyzacją w Polsce otwartych modeli produkcji i udostępniania treści. Doktoryzował się w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN,Interesuje się badaniami styku technologii cyfrowych, kultury, procesów społecznych i systemu własności intelektualnej.

Klaudia Grabowska – działa na rzecz wdrażania zasad otwartości w nauce i tworzenia cyfrowych narzędzi wspierających prowadzenie badań naukowych. Koordynator i współtwórczyni projektów wspierających otwarte rozwiązania w nauce: Bazy czasopism humanistycznych i społecznych BazHumBiblioteka Otwartej Nauki, których celem jest udostępnienie dorobku naukowego zawartych czasopismach i publikacjach książkowych. W latach 2007-2012 pracownik ICM UW, gdzie pracowała przy projekcie „Otwórz Książkę”, tworzyła pierwsze w Polsce repozytorium pozainstytucjonalne Centrum Otwartej Nauki i agregator danych z polskich repozytoriów instytucjonalnych. Koordynator Creative Commons Polska. Stypendystka Open Policy Network (2015).

kgrabowska@centrumcyfrowe.pl

Katarzyna Rybicka – prawniczka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w prawie autorskim. Pracuje w Centrum Cyfrowym, gdzie zajmuje się projektami dotyczącymi reformy prawa autorskiego, otwartością w publicznych instytucjach kultury oraz promowaniem idei Open Access wśród studentów. Koordynatorka kampanii informacyjnej „Open Access – możesz to zrobić lepiej niż chomik”, której celem było zachęcenie studentów, by pomagali wykładowcom w otwieraniu ich dorobków naukowych. Wspiera działania inicjatywy OpenUJ mającej na celu wdrożenie polityki otwartości na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Lidia Stępińska-Ustasiak –  Obserwuje i bada przemiany komunikacji, także naukowej. W Centrum Otwartej Nauki (ICM Uniwersytet Warszawski) propaguje otwartość w nauce. Odpowiada za działania Krajowego Biura Otwartego Dostępu powstałego w ramach projektu OpenAIRE. Prowadzi zajęcia na temat działań PR w internecie dla studentów Podyplomowego Studium PR Szkoły Głównej Handlowej. Absolwentka ISNS UW oraz Szkoły Nauk Społecznych IFiS PAN, a obecnie doktorantka Instytutu Studiów Społecznych UW.

Ewa Majdecka – Socjolożka i animatorka kultury, absolwentka ISNS UW oraz specjalizacji animacja kultury w IKP UW. Uczestnicząc w warsztatach Centrum Cyfrowego zdecydowała się na stworzenie w ISNS UW Inicjatywy Otwieracz, której jest liderką. Obecnie, już w Centrum, zajmuje się działaniami na rzecz promowania Open Access w Bibliotece Otwartej Nauki.

emajdecka@centrumcyfrowe.pl