Otwieranie zasobów nauki i edukacji może ułatwić studentom dostęp do materiałów edukacyjnych, otwartych podręczników, kursów e-learnigowych, skryptów, zbiorów zadań i innych.  Są na świecie przykłady takich polityk nie tylko państw, ale i poszczególnych uczelni, które starają się zbudować otwarte zaplecze edukacyjne i pomagać studentom w dostępie do darmowych podręczników czy kursów. Najlepszym przykładem światowym są zasoby edukacyjne uczelni amerykańskiej MIT Open Course Ware.

W Polsce przykładem takiej uczelni jest Akademia Górniczo-Hutnicza z Krakowa, która od lat wspólnie ze studentami buduje otwartą platformę e-learnigową Open AGH. Otwarte zasoby powstają także na innych uczelniach, warto to sprawdzać.

Polskie kursy otwarte

Działacze KOED tworzą także przyjazne indeksy i wyszukiwarki otwartych zasobów edukacyjnych, zajrzyjcie tu: Otwarte zasoby Kamila Śliwowskiego.

Komisja Europejska także dofinansowała otwartą platformę kursową dla Europy, mozna na niej znależć kursy, podręczniki, webinaria otwarte z wielu krajów europy w różnych językach, nie tylko angielskim: Open Education Europa oraz Foster – (kursy dla aktywistów OA)

Od studentów wiele zależy. By takie platformy powstawały muszą być przez nich samych wyartykułowane takie potrzeby.