Krajowe Biuro Otwartego Dostępu działające w ramach projektu OpenAIRE2020 serdecznie zaprasza do udziału w Warsztatach Otwartego Dostępu organizowanych w Warszawie, 16 listopada 2016 roku.

Otwarty dostęp do wyników badań naukowych staje się coraz istotniejszym elementem przemian systemu uprawiania nauki na całym świecie. Coraz więcej państw wymaga, by wyniki badań naukowych finansowanych ze środków publicznych były udostępniane w sposób otwarty. Także Komisja Europejska wprowadziła już otwarty dostęp do publikacji naukowych jako obowiązkowy element programu Horyzont 2020; stopniowo wprowadzany jest również otwarty dostęp do danych badawczych. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do określenia i realizacji własnych, krajowych strategii otwierania nauki. W Polsce pierwszym krokiem na drodze do stworzenia takiej strategii było przyjęcie przez MNiSW w 2015 r. „Kierunków rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

W drugiej części przewidziana jest dyskusja panelowa – organizatorzy liczą na aktywny udział publiczności.  „Zależy nam, aby jak najwięcej różnych jednostek naukowych z całego kraju było reprezentowanych na warsztatach, dzięki czemu stanowisko środowiska akademickiego znajdzie odzwierciedlenie w toczącej się dyskusji” – mówi Marta Hoffman-Sommer, organizatorka wydarzenia. Rejestracja odbywa się poprzez formularz rejestracyjny. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, jednak w przypadku dużego zainteresowania organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przyjęcia tylko dwóch pierwszych zgłoszeń z danej instytucji naukowej.