Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 22 do 28.10. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki lub projektowanie sprawiedliwej bazy dla otwartej nauki. Temat odzwierciedla system naukowy w okresie przejściowym. „Działania na rzecz rozwoju i przyjmowania otwartych polityk i praktyk przez rządy,...
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań i popularyzację ich w społeczności europejskiej. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym dokumentem...
Najnowsze wpisy

Otwarta nauka w pigułce – seminarium

ICM UW serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w seminarium „Otwarta nauka w pigułce”, które odbędzie się 27 marca 2018, w godzinach 11-13, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (sala 256). Seminarium jest skierowane przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Przedstawione zostaną różne aspekty otwartej nauki, a przede wszystkim otwarty dostęp do publikacji naukowych i do danych badawczych – jakie ma znaczenie, w jakich sytuacjach...

Nowy pomysł na finansowanie serwisów open access

Powstała światowa sieć współpracy, która chce wesprzeć stabilne i bardzo ważne dla nas wszystkich serwisy open access takie jak DOAJ czy SHERPA/ROMEO.  Nazywa się The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS) – skupia już 22 podmioty instytucjonalne w tym uniwersytety i biblioteki akademickie z Ameryki Północnej i Europy. Biblioteka Uniwersytetu Alberta była pierwsza z USA a Uniwersytet w Gandawie stał się pierwszym fundatorem z Europy. Wiele konsorcjów...

Raport o politykach związanych z otwartymi danymi

SPARC EUROPE opublikowała aktualizację raportu o danych badawczych. warto do niego zajrzeć.  Obejmuje państwa Unii europejskiej i Islandię, Norwegię a także Szwajcarię.  Z raportu wynika, że 11 z 28 państw członkowskich UE stosuje krajowe strategie dotyczące danych badawczych. Większość tych polityk stosują instytucje grantodawcze, polityki na ogół obowiązywały od 2009 przy czym w ostatnich latach nastąpił wyraźny wzrost aktywności instytucji w tym zakresie.

Zmiany w prawie autorskim – debaty w Brukseli

Sparc EUROPE opublikowało opracowane przez  Ásta Helgadóttir krótkie podsumowanie Copyright Reform: Where it currently stands dotyczące obecnego stanu prac nad reformą prawa autorskiego, która od lat jest prowadzona na poziomie Unii Europejskiej oraz dotyczące także  zaangażowania SPARC w te debaty.

Polska Konferencja DARIAH-PL

Podstawowym celem konferencji organizowanej w kwietniu 2018 roku w Warszawie w ramach DARIAH Theme (przez DARIAH-PL, DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski) będzie ułatwienie współpracy między instytucjami kultury i dziedzictwa oraz badaczami z obszaru nauk humanistycznych. Główne potrzeby oraz bariery związane z realizacją wspólnych projektów instytucji naukowych i sektora GLAM w Polsce zostały określone w ramach przeprowadzonej przez DARIAH-PL, DARIAH-DE i Koalicję Otwartej Edukacji w roku 2016 serii warsztatów Public humanities and digital...

Jak zarządzać danymi – przewodnik

W ramach działalności konsorcjum CESSDA ERIC (the Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium) powstał przewodnik „Expert tour guide on Data Management” – dzięki któremu możesz się uczyć jak zorganizować archiwum otwartych danych.

Piszemy razem podręcznik

14 ekspertów z 10 krajów spotkało się na FOSTER Book Sprint w Hannowerze, gdzie 12-16 lutego 2018 razem pisali podręcznik o otwartej nauce „Open Science Handbook”. Jest to bardzo konkretny przykład jak otwarta nauka może działać – można razem napisać podręcznik i stale go uzupełniać. Wyniki są zaskakujące, bo po 2 dniach jest tekst i podstawa do dyskusji. Teraz można do niego wejść i go poprawiać, ...

Konferencja DARIAH-EU w Paryżu

W dniach 22-24 maja 2018 r. w Paryżu w Lasku Vincennes odbędzie się coroczna konferencja DARIAH-EU. DARIAH–EU jest paneuropejską infrastrukturą wspierającą humanistów wykorzystujących w swych badaniach metody obliczeniowe. Każda edycja konferencji poświęcona jest jednemu tematowi. W tym roku tym tematem jest otwarta nauka. Zaproszenie przyjęli Jon Tennant i Teresa Scassa, którzy wygłoszą wykłady wprowadzające o otwartej nauce jako dobrej nauce oraz prawnym i etycznym aspektom otwartości. Obradom towarzyszyć będą warsztaty, m.in. poświęcone narzędziom...

10 lat od podpisania Deklaracji Kapsztadzkiej

W tym roku mija 10 lat od opublikowania Deklaracji Otwartej Edukacji w Kapsztadzie – globalnego wezwania do działania, które zainspirowało tysiące zwolenników otwartej edukacji na całym świecie. Poczynając od słów: „Jesteśmy w samym centrum globalnej rewolucji w nauczaniu i uczeniu się”, deklaracja postrzegała świat jako ten, w którym każdy wszędzie może uzyskać dostęp do sumy ludzkiej wiedzy, gdzie nauczyciele i uczniowie współpracują ze sobą a możliwości edukacyjnych jest bardzo wiele. ...

Polityki OER w USA

Amerykańska organizacja SPARC opublikowała przewodnik dla polityków stanowych w USA (OER State Policy Playbook) na temat wprowadzania zmian prawnych wspierających powstawanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych, głównie podręczników dla studentów. W USA zrobiono badania na temat kosztów, jakie ponoszą studenci na zakup podręczników. Okazało się, że ceny rosną bardzo szybko i coraz mniej studentów stać na to, by kupić sobie podręcznik akademicki.  Organizacja SPARC została wsparta...

Odpowiedź MNiSW na list KOED

Pod koniec poprzedniego roku Koalicja Otwartej Edukacji skierowała list do ministra nauki a zapytaniem o losy polityki otwartej nauki w ministerstwie.  Właśnie nadeszła odpowiedź, w której podsekretarz stanu Piotr Dardziński wyjaśnia, jakie kroki podjęło ministerstwo, by realizować tę politykę. Zachęcamy do przeczytania (Pismo z MNiSW).

Pytamy MNiSW o otwarty dostęp

W październiku 2015 r. MNiSW opublikowało dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Stanowi on ważny punkt odniesienia w podejmowaniu wielu decyzji w polskich instytucjach naukowych, a także w pracach ministerialnego Zespołu ds. Otwartego Dostępu. Wraz z publikacją MNiSW określiło okres 24 miesięcy od daty publikacji dokumentu jako okres przejściowy, w którym to czasie zobowiązało się do zapewnienia koordynacji działań operacyjnych. Po tym okresie miały zostać przyjęte...