Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Tydzień Otwartej Nauki w 2018!

Międzynarodowy Tydzień Otwartej Nauki  w tym roku odbywa od 22 do 28.10. Tematem tygodnia jest: designing equitable foundations for open knowledge co można przetłumaczyć swobodnie jako: budowanie zbalansowanych fundamentów dla otwartej nauki. : Zaczynamy zbierać informacje o polskich imprezach, które zechcecie Państwo zorganizować w swoich instytucjach, zgłaszajcie je do KOED, które jak co roku będzie koordynowało...
Open Access w Horyzoncie 2020

Open Access w Horyzoncie 2020

Dlaczego open access w Horyzoncie 2020? Nowy program naukowy dla Europy zaplanowany na lata 2014-2020 wprowadza bardzo poważne zmiany, jeśli chodzi o upowszechnianie wyników badań i popularyzację ich w społeczności europejskiej. Pojawia się w nim wymóg otwartego upowszechniania wyników badań w Internecie (research publications) oraz pilotaż związany z upowszechnianiem surowych danych badawczych (datasets, row data, research data). Najważniejszym dokumentem...
Najnowsze wpisy

Polska Konferencja DARIAH-PL

Podstawowym celem konferencji organizowanej w kwietniu 2018 roku w Warszawie w ramach DARIAH Theme (przez DARIAH-PL, DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski) będzie ułatwienie współpracy między instytucjami kultury i dziedzictwa oraz badaczami z obszaru nauk humanistycznych. Główne potrzeby oraz bariery związane z realizacją wspólnych projektów instytucji naukowych i sektora GLAM w Polsce zostały określone w ramach przeprowadzonej przez DARIAH-PL, DARIAH-DE i Koalicję Otwartej Edukacji w roku 2016 serii warsztatów Public humanities and digital...

Jak zarządzać danymi – przewodnik

W ramach działalności konsorcjum CESSDA ERIC (the Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium) powstał przewodnik „Expert tour guide on Data Management” – dzięki któremu możesz się uczyć jak zorganizować archiwum otwartych danych.

Piszemy razem podręcznik

14 ekspertów z 10 krajów spotkało się na FOSTER Book Sprint w Hannowerze, gdzie 12-16 lutego 2018 razem pisali podręcznik o otwartej nauce „Open Science Handbook”. Jest to bardzo konkretny przykład jak otwarta nauka może działać – można razem napisać podręcznik i stale go uzupełniać. Wyniki są zaskakujące, bo po 2 dniach jest tekst i podstawa do dyskusji. Teraz można do niego wejść i go poprawiać, ...

Konferencja DARIAH-EU w Paryżu

W dniach 22-24 maja 2018 r. w Paryżu w Lasku Vincennes odbędzie się coroczna konferencja DARIAH-EU. DARIAH–EU jest paneuropejską infrastrukturą wspierającą humanistów wykorzystujących w swych badaniach metody obliczeniowe. Każda edycja konferencji poświęcona jest jednemu tematowi. W tym roku tym tematem jest otwarta nauka. Zaproszenie przyjęli Jon Tennant i Teresa Scassa, którzy wygłoszą wykłady wprowadzające o otwartej nauce jako dobrej nauce oraz prawnym i etycznym aspektom otwartości. Obradom towarzyszyć będą warsztaty, m.in. poświęcone narzędziom do otwartego...

10 lat od podpisania Deklaracji Kapsztadzkiej

W tym roku mija 10 lat od opublikowania Deklaracji Otwartej Edukacji w Kapsztadzie – globalnego wezwania do działania, które zainspirowało tysiące zwolenników otwartej edukacji na całym świecie. Poczynając od słów: „Jesteśmy w samym centrum globalnej rewolucji w nauczaniu i uczeniu się”, deklaracja postrzegała świat jako ten, w którym każdy wszędzie może uzyskać dostęp do sumy ludzkiej wiedzy, gdzie nauczyciele i uczniowie współpracują ze sobą a możliwości edukacyjnych jest bardzo...

Polityki OER w USA

Amerykańska organizacja SPARC opublikowała przewodnik dla polityków stanowych w USA (OER State Policy Playbook) na temat wprowadzania zmian prawnych wspierających powstawanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych, głównie podręczników dla studentów. W USA zrobiono badania na temat kosztów, jakie ponoszą studenci na zakup podręczników. Okazało się, że ceny rosną bardzo szybko i coraz mniej studentów stać na to, by kupić sobie podręcznik akademicki.  Organizacja SPARC została wsparta...

Odpowiedź MNiSW na list KOED

Pod koniec poprzedniego roku Koalicja Otwartej Edukacji skierowała list do ministra nauki a zapytaniem o losy polityki otwartej nauki w ministerstwie.  Właśnie nadeszła odpowiedź, w której podsekretarz stanu Piotr Dardziński wyjaśnia, jakie kroki podjęło ministerstwo, by realizować tę politykę. Zachęcamy do przeczytania (Pismo z MNiSW).

Pytamy MNiSW o otwarty dostęp

W październiku 2015 r. MNiSW opublikowało dokument „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Stanowi on ważny punkt odniesienia w podejmowaniu wielu decyzji w polskich instytucjach naukowych, a także w pracach ministerialnego Zespołu ds. Otwartego Dostępu. Wraz z publikacją MNiSW określiło okres 24 miesięcy od daty publikacji dokumentu jako okres przejściowy, w którym to czasie zobowiązało się do zapewnienia koordynacji działań operacyjnych. Po tym okresie miały zostać przyjęte...

Anna Wałek w SPARC EUROPE

Dr Anna Wałek, znalazła się w gronie nowo powołanych członków SPARC Europe Board of Directors. Ta międzynarodowa organizacja non-profit lobbuje na rzecz wszystkich obszarów Otwartej Nauki, takich jak Open Access i Open Research Data. Współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy, kształtującymi politykę otwartego dostępu. Rada SPARC Europe odpowiada za strategiczne zarządzanie organizacją. W gronie dziewięcioosobowej Rady zasiadają...

Nowy konkurs – zarządzanie danymi

W celu zachęcania badaczy do zmian ich stosunku wobec zarządzania danymi SPARC Europe, University of Cambridge i JISC ogłosiły konkurs. Ma on na celu inspirowanie i większe zaangażowanie badaczy w praktyki dobrego zarządzania danymi badawczymi (RDM). Informacje o konkursie zawarte są w tym ogłoszeniu.

Aktualna europejska analiza na temat otwartej nauki

Przez ostatnie 6 miesięcy zaszły w Europie zmiany związane z budowaniem otwartej nauki. Przygotowano w związku z tym analizę, która je pokazuje: Analysis of Open Data and Open Science Policies in Europe. Analizę opracowano w the Digital Curation Centre (DCC).

Otwarte cytowania – lobbing naukowców

Naukowcy z różnych instytucji świata wystosowali list do wielkich wydawców, by udostępniali przez  Crossref bibliografie załącznikowe z artykułów. Twierdzą, że już niektóre np. the American Physical Society, Cambridge University Press, PLOS, SAGE, Springer Nature, and Wiley udostępniają swoje zestawienia w Internecie, ale niektóre np. the American Chemical Society, Elsevier, IEEE, Wolters Kluwer Health jeszcze tego nie zrobiły.